Proefondervindelijk op weg naar een schoolvisie rond computationeel denken.

Het initiatief

Kinderen en begeleiders verkennen de wereld van het computationeel denken in
samenwerking met Fyxxi:

Een leerlijn uitwerken van peuter tot oudste graad.

Unplugged programmeren, apps, robotica en hun toepassingen passeren de revue.

Peer tutoring, samenwerken, een onderzoekende houding, projecten aan elkaar voorstellen

... zullen belangrijke pijlers zijn. We leren van en met elkaar.

De vernieuwing

We experimenteerden met techniek en later met STEAM.
Via de kinderen kwam af en toe materiaal binnen (via de praatrondes), maar de robotica bleef
onaangeroerd staan.
Een aantal hoogbegaafde kinderen startten spontaan met scratch.
Begeleiders voelen zich in het algemeen onbekwaam omtrent deze materie. Ze ervaren het als “moeilijk”. Toch willen we er als team niet aan voorbij gaan. We willen onze kinderen met goesting voor leren hun toekomst laten tegemoet treden.

Waarom en hoe?

Waarom?
Kinderen hebben van nature een drang om te onderzoeken en de wereld te willen begrijpen.
Als freinetschool proberen we op die vragen in te spelen en met hen op onderzoek te gaan.
Maar willen we hen de technologische wereld beter laten begrijpen, dan moeten we er ons zelf
ook vaardig genoeg in voelen.
We willen hen laten zien dat robotica meer is dan enkel leuke technische snufjes. We willen de
link leggen met de maatschappij, de wereld waarin ze opgroeien. Hoe computationeel denken
de wereld maakt en beïnvloedt en hoe het onze toekomst zal beïnvloeden.
Via coöperatieve werkvormen laten we binnen een leefgroep kinderen kennis maken met
materiaal. Samen gaan ze op onderzoek.
We willen ook klasoverschrijdende samenwerkingsverbanden (peer tutoring) tot stand
brengen. Samen werken aan een project, tonen aan andere klassen wat we maakten, leren
van elkaar.-Fyxxi/educentrum geeft als startschot door een halve dag vorming te voorzien voor alle
begeleiders van de school (kleuter en lager). Doorheen het jaar geven ze workshops in elke
leefgroep, bieden ze vraaggericht ondersteuning en sturen ze bij waar nodig.

Hoe?
-We maken werk van een visie op computationeel denken en stellen deze voor aan de
oudergroep. Dit wordt voorbereid door de expertbegeleider samen met de werkgroep ICT die
uit ouders bestaat.
-De wekelijkse teamvergaderingen waarop alle begeleiders aanwezig zijn vormen de rode
draad doorheen het jaar: doorgeven van geslaagde activiteiten, bespreken van struikelblokken,
elkaar uitdagen om verder te bouwen op elkaars producten, ... .
-De expertbegeleider is 2 lestijden per week vrijgesteld om het project op te volgen en te
ondersteunen. Binnen deze tijd zal ze (nieuwe) begeleiders meenemen in het verhaal van
STEAM en computationeel denken. Ze begeleidt deze mensen op de klasvloer door samen
activiteiten met hen uit te werken of te helpen bij de voorbereiding ervan.
-Activiteiten worden met de kinderen geëvalueerd: Wat leerde je? Waar botste je op? Wat wil
je nog leren? Hoe verliep de samenwerking? Heb je ideeën of tips voor elkaar?
-Kinderen stellen hun onderzoek, hun afgewerkt product voor aan de andere leefgroepen
(kruisbestuiving)
-Kinderen stellen hun onderzoek, hun afgewerkt product voor aan de ouders.
-Kinderen vullen een zelfevaluatie in na een afgewerkt project.

Resultaten

Huidige resultaten
Het enthousiasme bij alle begeleiders is aangewakkerd.
Na de pedagogische studiedag en eerste klasworkshop hebben alle begeleiders een basis tot uitgebreidere knowhow om met de kinderen aan de slag te gaan.
Alle leefgroepen zijn gestart. Alle kinderen waren tevreden van de workshops. In de meeste leefgroepen werd er spontaan robotica gevraagd als klas cadeau van Sinterkaas.
Het klasoverschreidend werken en peer tutoring is opgestart in sommige groepen.
De eerste graad liet de oudste kleuters kennis maken met apps om te programmeren. Samen maakten ze een grondplan voor de b-bot en vonden ze een spel uit om de b-bot te programmeren.
De eerste en tweede graad speelden samen het spel met de b-bot.
De tweede graad leerde de eerste graad hoe de app tynker werkt.

TO DO
-peer tutoring verder uitwerken
-nieuwe materialen en onderzoeken aan elkaar voorstelllen
-visie computationeel denken uitwerken

Tips & tricks

Iedereen kent de b-bot. De materialen die we kennen worden vaak goed gesponsord. Vandaar dat veel centra waarmee je samen werkt dezelfde materialen aanbieden.
Als je wat rond snuistert vind je vaak goedkopere en even goede alternatieven. Bijvoorbeeld jack the mouse (clementoni), doc de robot (clementoni).
B-bot: maak zelf je plattegrond ipv deze te kopen. Dubbel zo leuk.

Materiaal

Apps Ipad: tynker, runmarco, coding safari, lightbot, turtle logic, scratch jr, scratch

Materiaal om te programmeren
-qobo de slak
-duplo coding express
-osmo awbie
-jack the robot mouse clementoni
-micro:bit
-lego wedo
-Scottie go
-byor
-code and go mouse bordspel clementoni
-code master thinkfun
-doc robot clementoni
-mind designer clementoni
-mi:node sensor modules
-ozobot
-sphero bal
-fisher price codeer rups

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren