De wereld online

Het initiatief

We willen onze school sterker maken in alles dat met "ICT" en "ONLINE" te maken heeft.

Aan de ene kant het team: we willen groeien in het gebruiken van de middelen (we zijn een school met een zeer beperkt budget. We hebben nog niet zo lang beamers ed. ter beschikking en we willen er echt het maximum leren uithalen).

Aan de andere kant ook de leerlingen: voor velen onder hen is het niet eenvoudig om met ICT te leren werken: zowel door financiële redenen als vele anderen (wij zijn een school voor bijzonder onderwijs. Computerlessen zijn dus zelden op maat voor onze leerlingen.)

Daarnaast zetten we als school al jaren in op wereldburgerschapseducatie. Deze kaart willen we ook blijven trekken zeker nu de wereld dankzij het Online- gebeuren steeds kleiner wordt.

De vernieuwing

Voor onze school is ICT niet vanzelfsprekend. We zetten op vele vlakken nog kinderstapjes. Ook voor onze leerlingen is het zeker niet eenvoudig. We willen onze jongeren meer kansen geven en hen stimuleren om kennis te maken met nieuwe technologie, kritisch te zijn en open te staan voor de wereld om hen heen. Verder staat de tijd nergens stil: ook in bv. maatwerkbedrijven wordt alles steeds meer high-tech.

We willen onze focus leggen op verkenning, vorming en visie zodat we dit verhaal ook kunnen blijven uitdragen.

Waarom en hoe?

Los van het algemene belang van digitalisering speelt voor onze kansarme jongeren ook de maatschappelijke factor mee. Je telt vandaag de dag niet meer mee (dit geldt zowel op professioneel als op sociaal vlak) als je niet met een computer kan omgaan. Voor het (zelf- )respect van onze leerlingen is dit dus ook van levensbelang.

We hebben als school zelf al een aantal stappen gezet: we zijn erin geslaagd om bv. beamers te bekomen voor verschillende lokalen. Daarnaast hebben we ook verschillende websites ontwikkeld voor onze leerlingen (mede dankzij de lockdown): ov1 online, ov2 online en ov3 online zijn websites met oefeningen, lessen, etc. Het personeel en de leerlingen hebben verder ook toegang tot MS teams. We hebben hiervoor ook verschillende interne bijscholingen ingericht.
Gezien we erg beperkt zijn in budget doen we veel zelf en probeert iedereen de kennis die er is zoveel mogelijk te delen.
Vorig jaar werd er ook een nieuw vak opgericht: media. Zodat we onze jongeren nog beter kunnen begeleiden.
Binnenkort zal er verder een nieuwe schoolwebsite gelanceerd worden: de wensboom. Een website die de school kan samenbrengen op leuke maar ook op moeilijke momenten. Klassen kunnen hier boodschappen gaan posten (en lezen). Op deze manier willen we de school meer samenbrengen en bovendien empathie stimuleren bij onze jongeren.

Onze jongeren leren steeds beter met media omgaan. We willen hen echter alert blijven maken voor mogelijke gevaren. Dit gebeurt al in de lessen media maar omdat het ZO essentieel is, zouden we hen graag een bijscholing aanbieden over veilig internetten. Deze bijscholing zouden we ook met het team willen volgen om op deze manier ook terug helemaal mee te zijn. We zouden ook willen investeren (door de subsidie) in bluebots zodat onze leerlingen Winkelhulp en de leerlingen voor de maatwerkbedrijven ook leren programmeren.

Verhalen zijn zeer belangrijk voor mensen. Ze vormen mee onze identiteit. Vandaag nemen sociale media hierin een zeer grote rol op. Een klein team van leerkrachten kon reeds een bijscholing digital storytelling volgen. We zouden dit miniteam graag wat uitbreiden zodat de hele school bereikt kan worden.

Resultaten

We merken dat onze leerlingen al vaardiger worden met computers (toch bijna allemaal ;-D). Als team lukt het ook steeds beter (er is bijna geen gevloek meer in de computerhoek van de leraarskamer... ).

We hopen dit jaar nog meer te kunnen groeien zowel in visie (we nemen ICT steeds meer systematisch op in de opleidingen) als in kunnen.

Tips & tricks

- Vertrek vanuit de noden van je publiek.
- Geneer je niet om vragen te stellen. We staan als team door (vooral financiële) omstandigheden nog niet zo ver als vele andere scholen. Onze leerlingen evenzeer niet. Als we dit blijven wegsteken, gaan we niet vooruit.

Materiaal

Verschillende schoolsites, ICT materiaal (vaak is het al wat ouder maar we roeien met de riemen die we hebben en we geraken er ook!), educatieve websites, informatieve gidsen...

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren